2 Students

JOHN OF GOD
– Mirakelmannen i Brasilien –

Vill du följa med till BRASILIENJOHN of GOD

Till den lilla byn i soliga Brasilien reser människor från hela världen av samma anledning för att få hjälp
och du kan ställa frågor som är viktiga för just dig!

Framförallt får du själv DIREKT KONTAKT med ANDRA SIDAN och får tala med den Anden som är i JOHNs kropp...
ANDEN läser av din kropps energisystem och vet exakt vad du vill och behöver hjälp med... innan du ens hinner ställa dina frågor/önskningar!!
ANDARNA på Andra Sidan, som går ner i JOHNs kropp, vet nämnligen både din bakgrund och din framtid!

– Jag liksom många personer jag mötte i Brasilien, tyckte det är fantastiskt att man själv får kontakt och kan tala med Andevärlden och inte genom medium!

Reportern Susan berättar i CNN-repotaget hur hon fick kontakt med sin avlidne far som dött hastigt och som hon inte hann ta farväl till.
När hon satt i samlingssalen på Casan fick hon kontakt med sin döde far när han visade sig helt verklig framför henne och de kunde prata med varandra helt verkligt – vilket gjorde att all den sorg som hon burit på försvann!!
 - Se TV-repotaget med SUSAN »


Speciellt vardagliga problem som vi tar förgivet att man måste leva med har en vistelse här i Brasilien inneburit mirakelöst tillfrisknat... – Otaliga människor rapporterar om fysiska, psykiska eller själsliga besvär i en salig blandning såsom:
  DIREKT-KONTAKTmed ANDRA SIDAN – du själv får
    tala med Anden som är i JOHNs kropp
 Bryta gamla invanda mönster och kunna förändra ditt
    liv, ANDLIG UTVECKLING, Frekvens-höjning, Högre
   Medvetande, Kontakt med avlidna

 hörsel- och synnedsättning tex närsynthet, starr
  – slippa hörselapparat, glasögon/linser!
  hudproblem, inflammationer,allergier, eksem
  utbrändhet, depression, stress, sorg
  candida, mag-åkommor, barnlöshet
  tandproblem, tandvärk,karies och käkar/tandben
 rygg-besvär, gikt, benskörhet, muskel- och ledvärk,
  huvudvärk - migrän, koncentrationssvårigheter
  sluta röka, övervikt, kroniska besvär
  åldersrelaterade bevär och andra allmänna problem
JOHN of GOD
John of God - Joao Teixeira de Faria, etablerade i slutet på 70-talet det andliga sjukhuset, Casa de Dom Inacio.
Detta andliga center är beläget på den största kristall-platån i världen, i den vackra och soliga centrala delen av Brasilien – många människor blir mycket förvånade över hur lätt det är att vara stilla och bara vara på denna fridfulla plats där...
De starka energierna, är erhört kraftfulla och helande av såväl kroppliga, känslomässiga som själsliga problem – vilket sker i JOHN of GODs närvaro.

"Jag har aldrig läkt någon. Det är Gud som helar.
Jag är bara ett redskap i Hans gudomliga händer",
konstaterar John of God ödmjukt.

Under onsdag till fredag under hela året, tar John of God emot alla som söker hans hjälp och han tar ingenting betalt (det andliga centret drivs genom donationer).
Det stora antalet människor som besöker honom och det välsignade arbete han utför, gör John of God till världens största healer som lever på jorden i dag och det sägs att mer än 9 miljoner människor under årens lopp har sökt denne specielle man – som ägnat hela sitt liv tll att hjälpa sina medmänniskor!

John of God är ett trans-medium, vilket innebär att han tillåter högt utvecklade andeväsen ANDAR - ENTITETER att använda hans kropp för att kunna bota människor genom synliga och osynliga andliga operationer.

Många människor, som "gett upp hoppet" om västerländska läkare och sjukhus, kommer hit medan andra söker hjälp för vardagliga bekymmer i sitt liv
– för att hitta sin väg i livet – arbete, utbildning, ekonomi
Andra har sorg och önskar få kontakt med anhöriga på andra sidan. Många söker hjälp för utbrändhet, sociala problem eller problem i relationer.
För att utvecklas andligen och nå ett högre medvetande – finna inre frid och balans sina egna liv.
– Alla har sin egen anledning till att komma till Casa de Dom Inácio - och alla är lika välkomna gammal som ung!

John of God välkomnar alla som frågar honom om hans hjälp - oavsett religion, ursprung och tro. Han har berikat livet för otaliga människor och är en budbärare av kärlek och helande. Vilket jag själv kan intyga – eftersom jag var dömd till ett liv i rullstol och IDAG går jag och arbetar jag som vanligt igen!!

– Fantastiskt att få HJÄLP på denna speciella plats med kristall-platån där...    ALLT ÄR MÖLJLIGT!

Ett möte med John of God och en vistelse på Casa, är något som kommer att påverka resten av ditt liv!!

Många säger att de har upplevt att de har "kommit hem" när de kommer till Casa de Dom Inacio! TOP